Bán hàng cùng chúng tôi

A. Đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ
– Bạn là cá nhân/ hộ kinh doanh/ doanh nghiệp tại việt nam
– Bạn cung cấp các sản phẩm do bạn tạo ra hoặc sản phẩm thương mại
– Bạn muốn khách hàng tiếp tần đến các sản phẩm, dịch vụ của mình
Hãy đăng ký ký gửi hàng hóa chúng tôi!
– Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi :
1. Hình ảnh và thông tin chi tiết về sản phẩm
2. Chính sách giá của bạn
Chúng tôi sẽ thay mặt bạn để kinh doanh mang lợi nhuận về cho bạn
B. Đối tác bán hàng
– Bạn là cá nhân/ hộ kinh doanh/ doanh nghiệp tại việt nam
– Bạn muốn kinh doanh các sản phẩm của chúng tôi
– Hãy đăng ký tài khoản cộng tác viên và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng của bạn.
– Hoa hông bán hàng chúng tôi sẽ chuyển vào tải của bạn mỗi thứ 6 hàng tuần.

0